Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Στρανωμιτών
Ανακοίνωση
Μετά τις εκλογές του Αυγούστου του 2014 το νέο Δ.Σ.(Διοικητικού Συλλόγου) συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Νούλα Ευανθία(Έυη) του Φωτίου
Αντιπρόεδρος: Σπαρτινός Βασίλης του Σπυρίδωνος
Γραμματέας: Νούλας Παντελής του Φωτίου
Έφορος εκδηλώσεων: Ευαγέλλου Θεοχάρης(Χάρης) του Χρήστου
Μέλος Δ.Σ.: Ταμπάκη Βαρβάρα του Νικολάου
Μέλος Δ.Σ. Καραθανάσης Γιώργος του Ιωάννη
Αναπληρωματικά Μέλη:Νούλας Αλέξης του Αλκιβιάδη
Νούλας Βασίλης του Γεωργίου
Ελπίζουμε στην ενεργή συμμετοχή για το καλό του χωριού μας.Κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. θα ανακοινώνεται έγκαιρα. Οι συνεδριάσεις θα είναι ανοικτές για όλα τα μέλη του Συλλόγου.
Η Πρόεδρος ο Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια: